Menu

Onderzoeksrapporten

Titel Datum Grootte
Haalbaarheidsstudie CCWL-concept op Luchthaven Twente - update 21-02-2012 143 KB
Hoofdrapport L.E.K. Consulting: ‘Twente Airport Demand analysis and evaluation’ april 2008 (34a) 04-08-2011 63 KB
Transformatiemodellen Airport Twente (door Adecs airinfra) 15-01-2015 2995 KB
Versterken economische kracht van Twente - commissie Draijer 08-09-2014 174 KB
Waardestelling Vliegbasis Twente (door Het Oversticht) -errata en aanvulingen waardering feb 2015 mvz 04-03-2015 44 KB
Multi Criteria Analyse Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 23-06-2009 690 KB
Onderzoek luchtvaarteffecten rondom luchthaven Twente 11-06-2009 3622 KB
LEK: Demand Analysis and Evaluation (Executive Summary) (EN) 01-04-2008 241 KB
Adecs Airinfra Resultaten geluid en EV onderzoek 15-01-2009 32983 KB
Plan-MER Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 23-06-2009 13771 KB
Plan-MER Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. - Bijlagen 23-06-2009 18169 KB
Bureauonderzoek archeologie vliegveld twente 15-08-2007 2636 KB
Eindrapport Multi-functionele Luchthaven Twente (door Del Canho & Engelfriet) 19-12-2008 1682 KB
Brandstof Hub Twente - Een studie naar het belang van pijpleiding aanvoer naar de Luchthaven Twente (door Downstream B.V.) - Samenvatting 01-04-2009 65 KB
Brandstof Hub Twente - Een studie naar het belang van pijpleiding aanvoer naar de Luchthaven Twente (door Downstream B.V.) 01-04-2009 114 KB
Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente (door ECORYS Nederland BV) 23-06-2009 553 KB
Waardestelling Vliegbasis Twente (door Het Oversticht) 22-01-2009 84195 KB
Onderzoek naar haalbaarheid van grootschalige publieksattractie op voormalig militair vliegveld Twente (door Leisure Result) 23-04-2009 242 KB
Haalbaarheidsstudie CCWL concept op voormalig militair vliegveld Twente (door KPMG) 01-03-2009 1490 KB
Doelgroepbepaling woonmilieus Luchthaven Twente (door MotivactionInternational B.V.) 02-04-2008 6458 KB
Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling (door Saxion Kenniscentrum Leefomgeving) 26-05-2009 286 KB
Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling (door Saxion Kenniscentrum Leefomgeving) - Bijlage C: Brainstormsessie 26-05-2009 296 KB
Twente Careport Concept- Globale markt- en conceptanalyse zorgconcepten (door Twynstra Gudde) 09-04-2008 1650 KB
Quickscan Zuidkamp (door Urban Fabric) 01-08-2008 23679 KB
Quickscan Zuidkamp (door Urban Fabric) - Bijlagen 01-08-2008 38871 KB
Beleidsnotitie VTM Beperkingen- en afwegingengebied 09-02-2009 5151 KB
Verkenning ontsluitingsvarianten herontwikkeling vliegveld Twente 20-06-2009 10953 KB
Varianten beeklopen vliegveld Twente 23-02-2009 3709 KB

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.