Menu

NATUURGEBIED

Een groot onderdeel van de ontwikkeling van vliegbasis Twenthe bestond uit de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is een netwerk van landelijk aaneengesloten natuurgebieden. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een duurzaam, met de omgeving samenhangend stelsel van natuurgebieden, waarin de natuur voorrang heeft. Ten zuiden van de luchthaven is circa 130 hectare groen zo ingericht, dat behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is.

Zo is een verbinding ontstaan tussen de bestaande natuurgebieden van de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Op deze manier is nu een groot aaneengesloten gebied ontstaan, waar planten en dieren zich vrij kunnen ontwikkelen. De vroegere waterhuishouding is zoveel mogelijk in ere hersteld.

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.